Muntlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til utenriksministeren

Om utenriksministeren vil kategorisere operasjonen om å hente en familie fra Syria til Norge, hvorav moren var medlem av IS, som en farlig operasjon, og hvilke kriterier regjeringen legger til grunn for å iverksette en operasjon som kan sette norsk personell i fare

Datert: 05.02.2020
Besvart: 05.02.2020 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Jon Engen-Helgheim (FrP)

Spørsmål

Jon Engen-Helgheim (FrP): Mitt spørsmål går til utenriksministeren, og det gjelder den operasjonen regjeringen iverksatte uten Fremskrittspartiets samtykke, om å hente en familie fra Syria til Norge, hvorav moren var medlem av IS.

Dette er jo en operasjon som har skapt mye debatt, og Fremskrittspartiet mener det er helt naturlig at det stilles mange spørsmål i etterkant av en sånn type operasjon. Vi snakker ikke om en hvilken som helst operasjon. Utenriksministeren har selv sagt at dette var en operasjon som pågikk i et høyrisikoområde, og at den har vært svært krevende å gjennomføre. Det kan man enkelt forstå. Hele denne beslutningen er basert på én enkelt opplysning, som regjeringen har omtalt som en antatt alvorlig syk femåring.

Når regjeringen gjennomfører operasjoner som er så kontroversielle, og som fører til at et parti forlater regjeringen, er det naturlig at også offentligheten får vite om regjeringen fattet den beslutningen på rett eller galt grunnlag. Det har noe å gjøre med at folk skal gjøre seg opp en vurdering av om de har tillit til hva regjeringen beslutter.

Mitt spørsmål er om utenriksministeren vil kategorisere denne operasjonen som en farlig operasjon, og hvilke kriterier regjeringen legger til grunn for å iverksette en operasjon som kan sette norsk personell i fare.


Les hele debatten