Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om statsråden ser det som ønskeleg å slå saman kommunane Stavanger/Sandnes og fleire av kommunane rundt, som i stor grad er ein samanhengande bu- og arbeidsmarknadsregion

Datert: 27.02.2020
Besvart: 04.03.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Stavanger/Sandnes og fleire av kommunane rundt er i stor grad ein samanhengande bu- og arbeidsmarknadsregion.

Ser statsråden det som ønskeleg å slå saman desse kommunane?


Les hele debatten