Muntlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

Om statsråden vil sørge for at det blir mulig for fylkene å sette ned ferjetakstene, og når takstene kan settes ned

Datert: 04.03.2020
Besvart: 04.03.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Mitt spørsmål går til distriktsministeren.

I år fikk vi et opprør mot ferjetakstene. Vi fikk fortellinger om en økning på 40 pst., og om familier som fikk en økning i utgiftene sine på titusenvis av kroner. Årsaken har kommet fram: Det er omlegging av inntektene til fylkeskommunene, det er større krav til miljøvennlige ferjer, og det har vært en stor vekst i kostnadene på ferjeanbudene.

Statsråden har, i likhet med mange andre, uttrykt sin bekymring for konsekvensene for folk som bor langs kysten, og som er avhengig av ferjer i hverdagen. Jeg deler den bekymringen, og kort oppsummert kan vi jo si at ferjer er minst like viktig for mange familier som T-banen er for titusener av mennesker som bor i Oslo.

Nå har statsråden vært og seilt med ferjene på Vestlandet og spist svele, hun har hatt en måned på å tenke seg godt om, og på mandag møtte hun også representanter for ferjefylkene for å diskutere og høre hvilke utfordringer de ser.

Mitt spørsmål til statsråden blir: Vil statsråden sørge for at det blir mulig for fylkene å sette ned ferjetakstene, og når kan takstene settes ned?


Les hele debatten