Spørretimespørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til samferdselsministeren

Om at OPS-strekningen Flekkefjord-Lyngdal er stengt pga. tunneloppgradering, hvor mye det vil koste å ferdigstille oppgraderingen, og om det vil tas initiativ til en raskere gjennomføring

Datert: 05.03.2020
Besvart: 11.03.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Gisle Meininger Saudland (FrP)

Spørsmål

Gisle Meininger Saudland (FrP): OPS-strekningen Flekkefjord–Lyngdal er stengt pga. tunneloppgradering. Trafikken henvises til den gamle veien som av veier24.no beskrives som den "beryktede Kvinesheia". Trafikantene har vært tålmodige i den tro at arbeidet gjøres raskt og effektivt. Det er ikke alltid tilfellet, det jobbes få skift, og tunnelene er ofte tomme. Ifølge Transportøkonomisk institutt er den samfunnsøkonomiske kostnaden ved omkjøringen på 250 mill. kroner, noe som overskrider kontraktens totalsum.

Hvor mye vil det koste å ferdigstille tunneloppgraderingen, og vil det tas initiativ til en raskere gjennomføring?


Les hele debatten