Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Om bønder som no står i fare for å tape hundretusenvis av kroner på grunn av relativt små feil gjorde i samband med innlevering av søknad om produksjonstilskot, og om statsråden vil setje omsynet til enkeltpersonar framfor omsynet til systemet og syte for at desse bøndene får utbetalt produksjonstilskot

Datert: 05.03.2020
Besvart: 11.03.2020 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Bondebladet har omtala ei sak der ein bonde har gjort ein feil i samband med innlevering av søknad om produksjonstilskot. Eg er kjent med at det er fleire tilsvarande saker der bønder no står i fare for å tape hundretusenvis av kroner på grunn av relativt sett små feil gjorde i samband med innlevering av slik søknad.

Vil statsråden setje omsynet til enkeltpersonar framfor omsynet til systemet og syte for at desse bøndene får utbetalt produksjonstilskot?


Les hele debatten