Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hvorvidt statsråden er bekymret for at en avvikling av virksomheten til OsloMet på Kjeller vil svekke synergieffektene og samarbeidet med næringslivet

Datert: 05.03.2020
Besvart: 11.03.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): For å oppfylle langtidsplanen for forskning og målet om økt forskningsaktivitet i næringslivet er det nødvendig å legge til rette for økt samarbeid mellom akademia og næringslivet. Ved OsloMet er det et utstrakt samarbeid med regionalt næringsliv, som har resultert i forskningsaktivitet som er ledende innenfor sine områder, der næringslivet og universitetet er tett sammenvevd – både faglig, organisatorisk og fysisk.

Er statsråden bekymret for at en avvikling av virksomheten på Kjeller vil svekke synergieffektene og samarbeidet med næringslivet?


Les hele debatten