Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til olje- og energiministeren

Om at 49 kommunar sa klart nei til vindturbinar, blant dei alle kommunar i Vestland fylke som er omfatta av den nasjonale ramma, og om regjeringa vil respektere den massive lokale motstanden mot vindkraftutbygging i desse områda

Datert: 05.03.2020
Fremsatt av: Hans Inge Myrvold (Sp)
Besvart: 11.03.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Etter massiv motstand frå kommunane vil regjeringa skrote NVEs forslag om ei nasjonal ramme for vindkraft på land. Der peikte NVE ut 13 område som direktoratet meiner er dei mest eigna for vindkraft på land i Norge. 98 kommunar har areal innanfor dei 13 områda. I høyringsrunden har 56 kommunar svart. 49 kommunar sa klart nei til vindturbinar, blant dei alle kommunar i Vestland fylke som er omfatta av den nasjonale ramma.

Vil regjeringa respektere den massive lokale motstanden mot vindkraftutbygging i desse områda?


Les hele debatten