Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om i hvilken grad statsråden ser verdien av å opprettholde et tett og langsiktig samarbeid med regionalt næringsliv, med henvisning til at OsloMet er en viktig forskningsinstitusjon innen en rekke fagområder med stor betydning for framtidas utfordringer, der OsloMet samarbeider nært med regionalt næringsliv

Datert: 05.03.2020
Besvart: 11.03.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): OsloMet er en viktig forskningsinstitusjon innen en rekke fagområder med stor betydning for framtidas utfordringer, blant annet innenfor fornybar energi, helseteknologi og samfunnssikkerhet, der OsloMet samarbeider nært med regionalt næringsliv.

I hvilken grad ser statsråden verdien av å opprettholde et tett og langsiktig samarbeid med regionalt næringsliv?


Les hele debatten