Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til finansministeren

Datert: 06.02.1997
Besvart: 12.02.1997 av finansminister Jens Stoltenberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Det er i dagens lovverk grenser for kor mykje eigedomsmeklarar kan ta i forteneste.

Vil statsråden vurdera eit liknande system for meklarar som har som oppgåve omsetjing av valuta, aksjar og obligasjonar?


Les hele debatten