Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 07.02.1997
Besvart: 12.02.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): Aftenposten skrev forrige onsdag om barna på skolefritidsordningen i Sørkedalen som må bruke helsesenterets venterom når de skal leke etter skoletid.

Fins det noen nedre grense for hva skolestatsråden syns er "tjenlige lokaliteter" for skolefritidsordningen?


Les hele debatten