Spørretimespørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

Om hvorfor ikke statsråden har lagt frem konkrete endringer for å sikre lærlinger flyt i utdanningsløpet i revidert nasjonalbudsjett for Stortinget i henhold til vedtak

Datert: 14.05.2020
Besvart: 20.05.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Jorodd Asphjell (A)

Spørsmål

Jorodd Asphjell (A): I dag er det ca. 390 000 arbeidstakere som er registrert helt eller delvis arbeidsledige og det er ca. 4 200 lærlinger som står i fare for ikke å få fullført sin yrkesutdanning med fag- eller svennebrev. Arbeiderpartiet er svært bekymret for lærlinger som nå er permitterte og som i dag ikke vet om de får fullført utdanningen. Allerede fra høsten vil nye elever ha behov for lærlingeplasser.

Hvorfor har ikke statsråden lagt frem konkrete endringer for å sikre lærlinger flyt i utdanningsløpet i revidert nasjonalbudsjett for Stortinget i henhold til Stortingets vedtak nr. 460?


Les hele debatten