Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

Om hvorfor kravet om et minimumsbeløp på 25 000 kroner i tap for å delta i arrangementstøtteordningen opprettholdes, når det fører til at mange ikke kan benytte seg av den eneste støtteordningen som er tilgjengelig for frivillighet

Datert: 14.05.2020
Besvart: 20.05.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

Spørsmål

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp): Frivillighet Norge melder om at frivillige lag og organisasjoner er bekymret for om lokalleddene har nok økonomiske muskler til å klare seg igjennom krisen. Kravet om minimumsbeløp på 25 000 kroner i tap for å delta i arrangementstøtteordningen fører til at mange ikke kan benytte seg av den eneste støtteordningen som er tilgjengelig for frivilligheten. Det gjelder selv om ordningen nå er utvidet med flere typer inntektsbortfall.

Når statsråden vet hvilke konsekvenser det får, hvorfor opprettholdes kravet om et minimumsbeløp på 25 000 kroner?


Les hele debatten