Spørretimespørsmål fra Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A) til utenriksministeren


Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 02.03.1988 av handelsminister Kurt Mosbakk

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A)

Spørsmål

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A): "Makthaverne i Sør-Afrika innfører nå forbud mot at 17 ledende anti- apartheidorganisasjoner og COSATU får drive politisk virksomhet uten at "aktiviteten" er forhåndsgodkjent.

Hva vil utenriksministeren foreta seg i denne forbindelse?"


Les hele debatten