Spørretimespørsmål fra Ragna Berget Jørgensen (A) til næringsministeren


Fremsatt av: Marit Nybakk ()
Besvart: 02.03.1988 av næringsminister Finn Kristensen

Ragna Berget Jørgensen (A)

Spørsmål

Ragna Berget Jørgensen (A): "Vil næringsministeren vurdere å be statlige oppnevnte representanter til styrene i bedrifter hvor staten har eierinteresser, medvirke til at bedriften inngår likestillingsavtale der dette ikke er gjort?" (Tatt opp av representanten Marit Nybakk)


Les hele debatten