Spørretimespørsmål fra Hanna Kvanmo (SV) til handelsministeren


Besvart: 02.03.1988 av handelsminister Kurt Mosbakk

Hanna Kvanmo (SV)

Spørsmål

Hanna Kvanmo (SV): "Dersom en ansatt på skip som er registert i NIS blir arbeidsufør som følge av sykdom/skade, kan vedkommende sies opp på grunn av dette etter 3 måneder. Dette er en dramatisk forverring av det oppsigelsesvernet som ellers gjelder i arbeidslivet.

Vil handelsministeren gjøre noe for å få gjeninnført et anstendig opp- sigelsesvern for ansatte på NIS-skip?"


Les hele debatten