Spørretimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til forsvarsministeren


Besvart: 02.03.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Leiv Blakset (Sp)

Spørsmål

Leiv Blakset (Sp): "Av avisoppslag går det fram at problem med vedlikehald har sett kyst- vakta sine helikopter ute av drift. Dette er til stor skade for ressursover- vakinga og kontrollarbeidet på fiskefelta.

Kva vil bli gjort frå departementet si side for å få løyst desse pro- blema så raskt som mogleg?"


Les hele debatten