Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til samferdselsministeren


Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 02.03.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Luftsfartsverket har foreslått midlertidig overføring av charter- trafikk fra Gardermoen til Fornebu til neste sommer. Oslo Helseråd har ifølge Arbeiderbladet 25. februar 1988 fått under to ukers frist til å behandle saken. Stadsfysikus Victor Larssen påpeker også at slik overføring vil føre til mer nattflyging og økt støy for Oslos befolkning.

Hvordan vurderer samferdselsministeren behandlingsmåten og miljøvirk- ningene av dette forslaget?"


Les hele debatten