Spørretimespørsmål fra Åshild Hauan (A) til justisministeren


Besvart: 02.03.1988 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Åshild Hauan (A)

Spørsmål

Åshild Hauan (A): "I den senere tid har vi opplevd til dels sterke aksjonsformer mot abortsøkende kvinner på offentlige sykehus. Gjennom pressen har vi fått in- formasjon om at voldsmidler kan bli tatt i bruk.

Hva kan statsråden gjøre for å hindre slike ulovlige aksjoner?"


Les hele debatten