Spørretimespørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til justisministeren


Besvart: 02.03.1988 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A): "I Dagbladet 25. februar 1988 blir det hevdet at det skjer systematiske oppgjøp av boliger på tvangsauksjon gjennom samarbeid mellom oppkjøpere. Det hevdes også at eiendomsmeglere driver slik oppkjøpsvirksomhet.

Mener statsråden at dette er akseptabelt?"


Les hele debatten