Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til barne- og familieministeren

Datert: 07.02.1997
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 12.02.1997 av justisminister Gerd-Liv Valla

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): Utlendingsloven åpner for at det kan legges vekt på sterke menneskelige hensyn og tilknytning til riket ved vurdering av oppholdstillatelse i landet. Vi har flere eksempler den siste tida på at ei ny vurdering av foreldres oppholdsgrunnlag har ført til at familier har blitt nekta videre opphold i landet etter over 10-15 års opphold.

Mener barneministeren at barns tilknytning til riket ved å ha vokst opp i Norge blir tatt tilstrekkelig hensyn til i slike tilfeller?


Les hele debatten