Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til justisministeren


Besvart: 02.03.1988 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Det opplyses fra Justisdepartementet at en lov som skal hindre at boliger ved 3. gangs tvangsauksjon selges til spottpris, først kan tre i kraft om 2 år.

Er det virkelig ikke mulig å fremme forslag med øyeblikkelig virkning?"


Les hele debatten