Spørretimespørsmål fra Ole Gabriel Ueland (Sp) til finansministeren


Besvart: 02.03.1988 av finansminister Gunnar Berge

Ole Gabriel Ueland (Sp)

Spørsmål

Ole Gabriel Ueland (Sp): "Under finansdebatten vart eit forslag om oppretting av ei konsolider- ingsfondsordning for sjølvstendig næringsdrivande oversendt Regjeringa med sikte på at dette skulle fylgjast opp med eit forslag om lovendring i Stortinget våren 1988.

Kor langt er dette arbeidet kome og vil Regjeringa leggje fram eit slikt forslag i vårsesjonen?"


Les hele debatten