Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til planleggings- og samordningsministeren

Datert: 06.02.1997
Besvart: 12.02.1997 av planleggings- og samordningsminister Bendik Rugaas

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Det går fram av Dagbladets oppslag 27. januar 1997 at et stort antall medarbeidere i Konkurransetilsynet er langvarig syke av inneklimaet i tilsynets lokaler. Problemene blusset opp etter at lokalene var blitt oppusset.

Vil Regjeringen ta initiativ til at virksomheten flyttes til andre lokaler, og inntil dette eventuelt er skjedd, sørge for at syke medarbeidere kan ha hjemmekontor, eller annet egnet kontor inntil det er dokumentert at inneklimaet ikke fører til sykdom?


Les hele debatten