Spørretimespørsmål fra Aase Moløkken (A) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart på vegne av: Kommunal- og arbeidsministeren
Besvart: 02.03.1988 av forbruker- og administrasjonsminister Anne-Lise Bakken

Aase Moløkken (A)

Spørsmål

Aase Moløkken (A): "Likestilling er etter hvert blitt et distriktspolitisk virkemiddel. Etablererskolen for kvinner ble i sin tid opprettet for at kvinner i dis- triktene skulle kunne etablere sin egen arbeidsplass.

Har Etablererskolen hatt noen positiv effekt, og hva kan gjøres for å gi distriktskvinnene et tilbud om etablereropplæring i regi av Etablerer- skolen?"


Les hele debatten