Spørretimespørsmål fra Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A) til miljøvernministeren


Besvart: 16.03.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A)

Spørsmål

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A): "Vil statsråden ta initiativ til at det på Romerike innføres forbud mot salg av vaskemidler med fosfat, og i så fall når?"


Les hele debatten