Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til miljøvernministeren


Besvart: 16.03.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Jeg er gjort kjent med at Statens naturvernråd og Miljøvern- departementet arbeider med planer for utvidelse av Øvre Pasvik Nasjonalpark inn i området for den planlagte mellomriksveien til Finland.

Kan statsråden bekrefte at dette arbeidet ikke vil berøre eller for- sinke framdriften av planarbeidet og byggingen av denne veien?"


Les hele debatten