Spørretimespørsmål fra Ragnhild Barland (A) til miljøvernministeren


Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Ragnhild Barland (A)

Spørsmål

Ragnhild Barland (A): "I et oppslag i Varden fredag 19. februar 1988 hevdes det at 1,65 mill. kroner av årets midler til kalking av sure vann brukes til andre formål.

Medfører dette riktighet?"

(Bortfaller)


Les hele debatten