Spørretimespørsmål fra Oddvar J. Majala (A) til fiskeriministeren


Besvart: 16.03.1988 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Oddvar J. Majala (A)

Spørsmål

Oddvar J. Majala (A): "På grunn av manglende fangstmuligheter i de nære kystfarvann over lengre tid, er kystflåten i Nord-Norge nå kommet i store økonomiske vansker.

Vil fiskeriministeren på denne bakgrunn ta initiativ til at kystflåten i nevnte område kan innvilges statlige likviditetslån, for derved å avhjelpe situasjonen for en utsatt flåtegruppe?"


Les hele debatten