Spørretimespørsmål fra Hanna Kvanmo (SV) til fiskeriministeren


Besvart: 16.03.1988 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Hanna Kvanmo (SV)

Spørsmål

Hanna Kvanmo (SV): "Fiskeriministerens uttalelser i Fredagsforum i fjernsyn 4. mars 1988 om situasjonen for kystfiskeflåten i Finnmark, har ført til sterke reaksjoner.

Fastholder fiskeriministeren de uttalelsene han kom med i nevnte program?"


Les hele debatten