Spørretimespørsmål fra Margit Hansen-Krone (H) til forsvarsministeren


Besvart: 16.03.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Margit Hansen-Krone (H)

Spørsmål

Margit Hansen-Krone (H): "I Aftenposten 5. mars 1988 fremgår det at en kvinnelig løytnant ikke vil få eksamensvitnemål fra Krigsskolen fordi hun ikke løper 8 km terreng- løp fort nok.

Vil statsråden forhindre at 3 minutters tidssvikt i treningsløp be- regnet for menn ikke skal gi grunnlag for å diskvalifisere kvinner til fast ansettelse som befal i Forsvaret?"


Les hele debatten