Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til justisministeren

Datert: 31.01.1997
Besvart: 12.02.1997 av justisminister Gerd-Liv Valla

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): Flere politikammere har fått beskjed om kraftige reduksjoner i sine driftsbudsjett i forbindelse med tildelingen av midler for 1997. Blant annet har Haugesund politidistrikt fått redusert driftsbudsjettet med 38,3 % i forhold til 1996.

Hva er årsaken til denne dramatiske reduksjonen av driftsbudsjettet for Haugesund politidistrikt og andre politidistrikt?


Les hele debatten