Spørretimespørsmål fra Ingeborg Botnen (A) til forsvarsministeren


Besvart: 16.03.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Ingeborg Botnen (A)

Spørsmål

Ingeborg Botnen (A): "I en artikkel 1. mars 1988 tar Dagbladet opp forholdet om en norsk soldat som ble påført skader under tjeneste i Libanon i 1980, som mener at Forsvaret har "glemt" ham. Nå har det på ny skjedd en alvorlig ulykke hvor to soldater er skadet.

Hvilket erstatningsansvar har Forsvaret i slike tilfeller?"


Les hele debatten