Spørretimespørsmål fra Magnus Stangeland (Sp) til samferdselsministeren


Besvart: 16.03.1988 av samferdselsminister Kjell Borgen

Magnus Stangeland (Sp)

Spørsmål

Magnus Stangeland (Sp): "Det har i lengre tid vore eit ønskje om å bygge ei bru over Tana-elva ved Utsjok i Finnmark. Saka har vore klarert mellom Norge og Finland, men de ser ut til å mangle ein skikkeleg finansierings- og framdriftsplan.

Kva vil statsråden gjere for å finne dekning for Norges andel på 18 mill. kroner, slik at arbeidet kan starte opp og bli samkøyrd med dei finske planane?"


Les hele debatten