Spørretimespørsmål fra Kjell Furnes (KrF) til samferdselsministeren


Besvart: 16.03.1988 av samferdselsminister Kjell Borgen

Kjell Furnes (KrF)

Spørsmål

Kjell Furnes (KrF): "Betalingsreglane på ferge for privatbil med tilhengar eller camping- vogn verkar for mange urimelege i høve til andre køyretøy som tek opp like mykje dekksplass. Både for folk i utkantstrøk og med tanke på auka turist- ferdsel er dette uheldig.

Vil statsråden vurdere desse reglane på nytt?"


Les hele debatten