Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til samferdselsministeren


Besvart: 16.03.1988 av samferdselsminister Kjell Borgen

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "I St.prp. nr. 1 for 1986-87 er omlegginga av veg ved Kleppestø på Rv. 562 nemnt som eit av dei prosjekta som skal byggjast med midlar til spesielle trafikksikrings- og miljøtiltak i 1987. Arbeidet med omlegging av Rv. 562 er enno ikkje kome i gang.

Når kan ein rekne med anleggsstart for dette prosjektet?"


Les hele debatten