Spørretimespørsmål fra Harald Ellefsen (H) til justisministeren


Besvart: 16.03.1988 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Harald Ellefsen (H)

Spørsmål

Harald Ellefsen (H): "Undersøkelser tyder på omfattende bruk og omsetning av narkotika i norske fengsler. Ifølge et oppslag i Dagsrevyen finnes det i enkelte fengs- ler rene "supermarked" i narkotika.

Hvor alvorlig mener justisministeren situasjonen er, og hva vil hun gjøre for at narkotikakontrollen i fengslene kan bli strengere og mest mulig effektiv?"


Les hele debatten