Spørretimespørsmål fra Sverre Mauritzen (H) til justisministeren


Besvart: 16.03.1988 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Sverre Mauritzen (H)

Spørsmål

Sverre Mauritzen (H): "Etter lov om tomtefeste må det gå 10 år mellom hver gang feste- avgiften kan reguleres. Med den prisstigning vi har hatt de siste årene kan dette gi urimelige og utilsiktede utslag.

Akter statsråden å ta et initiativ for å rette slike skjevheter, f.eks. ved å gi adgang til regulering hvert 5. år?"


Les hele debatten