Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til finansministeren


Besvart: 16.03.1988 av finansminister Gunnar Berge

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Ferske ekspempler fra Oslo viser at styrking av skatteetaten gir inn- tekter som langt overstiger kostnadene ved styrkingen.

Finnes det noen offentlig oversikt over hvor store merinntekter skatte- etaten får inndrevet gjennom slik styrking, og vil departementet gå inn for ytterligere styrking av etaten?"


Les hele debatten