Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til sosialministeren


Besvart: 16.03.1988 av sosialminister Tove Strand

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Anti-abortfilmen "Eclipse of Reason" gir ei einsidig og sadistisk framstilling av abortinngrep.

Kva vil departementet gjere for å nå ut med effektiv motinformasjon mot denne skrekkpropagandaen?"


Les hele debatten