Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til sosialministeren


Besvart: 16.03.1988 av sosialminister Tove Strand

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Familierådgivningskontorene er i en akutt økonomisk krise. Det skyldes hovedsakelig inntektssvikt i driftstilskudd fra stat og fylkeskommunene. Man kontorer må permittere ansatte dersom ikke noe gjøres. Dette er beklagelig i en tid med sterke oppløsningstendenser i familie og nærmiljø.

Hva kan statsråden gjøre med denne situasjonen?"


Les hele debatten