Spørretimespørsmål fra Kjell Furnes (KrF) til sosialministeren


Besvart: 16.03.1988 av sosialminister Tove Strand

Kjell Furnes (KrF)

Spørsmål

Kjell Furnes (KrF): "Talet på valdsbrot har auka frå 1 660 i 1956 til 5 500 i 1986. Høgste- rettsadvokat Olav Hestenes uttaler til massemedia at forbausande mange av desse ville ikkje ha skjedd dersom kontrollen med skjenkevedtektene hadde vore strengare.

Kva er statsråden sitt syn på ei slik opplysing?"


Les hele debatten