Spørretimespørsmål fra Kaci Kullmann Five (H) til landbruksministeren


Besvart: 16.03.1988 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Kaci Kullmann Five (H)

Spørsmål

Kaci Kullmann Five (H): "I møte 16. juni 1987 har Ringerike landbruksnemnd enstemmig anbefalt konsesjon til Bruget A/S. Søknaden gjelder kjøp av en eiendom bedriften i en årrekke har leiet til høvleri og trelastutsalg i Hønefoss sentrum. Et fler- tall i Ringerike kommune ønsker at Staten skal anvende sin forkjøpsrett. Leietaker har kontrakt på disposisjon av tomten til år 2000.

Vil statsråden følge anbefalingen fra en enstemmig landbruksnemnd?"

(Besv. av fiskeriministeren)


Les hele debatten