Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 05.02.1997
Besvart: 12.02.1997 av justisminister Gerd-Liv Valla

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): Hverken Island eller Sverige tar sikte på å behandle en eventuell Schengen-tilknytning før tidligst høsten 1997.

Hvorfor har Regjeringen slikt hastverk med å få behandlet en eventuell norsk tilknytning til Schengen før kommende stortingsvalg?


Les hele debatten