Spørretimespørsmål fra Lars Velsand (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart på vegne av: Kommunal- og arbeidsministeren
Besvart: 16.03.1988 av samferdselsminister Kjell Borgen

Lars Velsand (Sp)

Spørsmål

Lars Velsand (Sp): "I Budsjett-innst. S. II for 1987-88 ba flertallet Regjeringen om å legge fram en oversikt som viser hvordan inndragning av økte skatteinntekter i kommunene i budsjettopplegget for 1988 vil slå ut for den enkelte kommune, eventuelt med forslag til hvordan utilsiktede skjevheter kan rettes opp.

Når og på hvilken måte vil dette bli lagt fram for Stortinget?"


Les hele debatten