Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren


Besvart på vegne av: Statsministeren
Spørsmålet er trukket tilbake

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Mange eldre pensjonister husker bildet av Gro Harlem Brundtland på TV i valgkampen 1985 da hun holdt en eldre kvinne i hånden på et sykehjem.

Hvorfor følger ikke Regjeringen opp løftene fra 1985, men på nytt fore- slår en grov underregulering av minstepensjonene, opprettholder sykehjems- køer og sykehuskøer, mens 6000 millioner kroner brukes til andre land? (Trukket, da statsministeren selv ikke vil svare)


Les hele debatten