Spørretimespørsmål fra Kåre Kristiansen (KrF) til utenriksministeren


Besvart: 23.03.1988 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Kåre Kristiansen (KrF)

Spørsmål

Kåre Kristiansen (KrF): "I svenske massemedia er det fremkommet opplysninger som antyder at det har vært nødvendig å gi løsepenger eller andre gjenytelser til kidnapperne for å få frigitt gislene Jørgensen og Stening.

Kan utenriksministeren klart bekrefte eller avkrefte disse påstander?"


Les hele debatten