Spørretimespørsmål fra Gudmund Restad (Sp) til fiskeriministeren


Besvart: 23.03.1988 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Gudmund Restad (Sp)

Spørsmål

Gudmund Restad (Sp): "Råstofftilgangen ved landanleggene i Finnmark har lenge vært dårlig. Sovjet har vært villig til å utvikle handelssamarbeidet i nord, bl.a. ved å kunne levere råstoff til landanleggene i Finnmark. Fiskeridepartementet og Norges Råfisklag har sagt nei til dette.

Synes fiskeriministeren at dette er god distrikts- og sysselsettings- politikk i en landsdel som opplever sterk fraflytting?"


Les hele debatten