Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til samferdselsministeren


Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 23.03.1988 av kommunal- og arbeidsminister William Engseth

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Samferdselsdepartementet har nektet konsesjon for prøvedrift med bilførende båt mellom Bodø og Leknes på tross av at fylket som konsesjons- givende myndighet har gitt konsesjon og at de som står bak prosjektet vil dekke et eventuelt underskudd, slik at staten ikke blir påført utgifter.

Hvorfor har statsråden stanset dette viktige prosjektet for vekst og utvikling og som er beregnet å gi en gevinst på 9-10 millioner kroner for samfunnet?"


Les hele debatten