Spørretimespørsmål fra Harald Ellefsen (H) til justisministeren


Besvart: 23.03.1988 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Harald Ellefsen (H)

Spørsmål

Harald Ellefsen (H): "Visitasjonspatruljene, som er opprettet for mer effektivt å bekjempe narkotika i fengslene, har reagert sterkt på at Justisdepartementet har endret deres reglement på en måte som de mener vanskeliggjør narkotika- kontrollen.

Vil justisministeren sørge for å endre reglementet slik at narkotika- kontrollen i fengslene kan bli mer effektiv?"


Les hele debatten