Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til sosialministeren


Besvart: 23.03.1988 av sosialminister Tove Strand

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): "Det hevdes av fagfolk innen psykiatrien at det bevilges for lite mid- ler til forskning innen psykiatrien.

Hva gjør Sosialdepartementet for å styrke psykiatrisk forskning?"


Les hele debatten